Zdjęcie

Sygnatura: OK_029981
1925, Olszanka, gm. Korabiewice, pow. Skierniewice, woj. Warszawa, Polska.
Młodzież nad rzeką Korabiewką, stoją od lewej: Julian Hirszowski, Antoni Klukowski, Jolanta Hirszowska.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Joanna Majewska