Zdjęcie

Sygnatura: OK_030047
Listopad 1959, Szczebrzeszyn, pow. Zamość, woj. Lublin, Polska.
Pogrzeb Zygmunta Klukowskiego. Urodził się on w 1885 roku, z wykształcenia był lekarzem, z zamiłowania historykiem regionalistą, bibliofilem, a także działaczem społecznym. Jego pogrzeb był bardzo uroczysty, prowadzony w rycie wojskowym. Na zdjęciu widoczny jest kondukt pogrzebowy - znajomi Klukowskiego, przedstawiciele wojska, różnych instytucji (spółdzielni prawniczej, szkoły) niosą wieńce. Po prawej stronie widoczny jest kościół św. Mikołaja, w którym została odprawiona msza pogrzebowa.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA