Zdjęcie

Sygnatura: OK_030192
1924-1932, Kosów Poleski, woj. poleskie, Polska.
Mężczyzna jadący wozem zaprzęgniętym w dwa konie, w głębi z lewej mężczyzna siedzący na maszynie rolniczej, w tle stodoła kryta strzechą.
Fot. Feliks Drozdowski, zbiory Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PAF_050], udostęnił Krzysztof Drozdowski