Zdjęcie

Sygnatura: OK_030209
1924-1932, Kosów Poleski okolice, woj. poleskie, Polska.
Mieszkańcy wsi pracujący przy budowie drogi, w środku stoją kobiety z łopatami, z prawej walec drogowy.
Fot. Feliks Drozdowski, zbiory Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PAF_050], udostęnił Krzysztof Drozdowski