Zdjęcie

Sygnatura: OK_030259
2.07.1927, Wilno, Polska.
Koronacja obrazu Matki Bożej Ostrobramskiej. Zdjęcie zostało wykonane podczas uroczystej procesji ulicami miasta, która odbyła się przed koronacją. Diakoni niosą obraz, wokół nich idą przedstawiciele korporacji studenckich, z przodu biskupi i arcybiskupi. Pierwszy z lewej strony jest widoczny prawdopodobnie Edward von Ropp (1851-1939), wcześniejszy biskup wileński i arcybiskup mohylewski, pierwsz z prawej Władysław Bandurski (1865-1932), biskup polowy Wojska Litwy Środkowej, dalej: Stanisław Okoniewski (1870-1944), biskup chełmiński, Adam Stefan Sapieha (1867-1951), arcybiskup metropolita krakowski i Romuałd Jałbrzykowski (1876-1955), arcybiskup wileński.
Fot. Feliks Drozdowski, zbiory Ośrodka KARTA, Pogotowie Archiwalne [PAF_050], udostępnił Krzysztof Drozdowski