Zdjęcie

Sygnatura: OK_030264
Ok. 1930, Pińsk, woj. poleskie, Polska.
Widok kościoła Jezuitów.
Fot. Feliks Drozdowski, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Krzysztof Drozdowski