Zdjęcie

Sygnatura: OK_030266
Ok. 1930, Pińsk, woj. poleskie, Polska.
Seminarium duchowne, grupa księży podczas konferencji.
Fot. Feliks Drozdowski, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Krzysztof Drozdowski