Zdjęcie

Sygnatura: OK_030293
1934-1939, Warszawa, Polska.
Fotografia rodzinna. Stoją od lewej: podporucznik piechoty Władysław Kamyno-Tellego (ur. 8 VIII 1897), Miłobędzki, Tadeusz Cholewiński, siedzą od lewej: Wanda Kamyno-Tellego (z domu Cholewińska) i jej matka (z domu Gebelt).
Fot. NN, zbiory Ośrodka Karta, udostępniła Elżbieta Bakanowska.