Zdjęcie

Sygnatura: OK_030298
1911, Warszawa, Rosja.
Budynek Szkoły Handlowej Zgromadzenia Kupców.
Fot. NN, zbiory Ośrodka Karta, udostępniła Elżbieta Bakanowska