Zdjęcie

Sygnatura: OK_030398
Ok. 1930, Wiązowszczyzna, pow. Wilejka, woj. Wilno, Polska.
Gra w krokieta pod dębem, w śródku stoją: Maria Majewska i jej brat Karol Borsuk.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję udostępniła Barbara Majewska-Luft