Zdjęcie

Sygnatura: OK_030409
Koniec lat 20-tych, Wiązowszczyzna, pow. Wilejka, woj. Wilno, Polska.
Aleja brzozowa, Leszek i Maria Majewscy podczas spaceru z dziećmi.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, kolekcję udostępniła Barbara Majewska-Luft