Zdjęcie

Sygnatura: OK_030699
Ok. 1960, brak miejsca, Polska.
Maria Cwalina w mundurze konduktorki autobusu PKS.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępniła Agnieszka Nowakowska