Zdjęcie

Sygnatura: OK_001909
Przed 1939, brak miejsca.
Polacy represjonowani w ZSRR. Piotr Sokołowski, syn Błażeja, funkcjonariusz Policji Państwowej w Zarębach Kościelnych, woj. warszawskie, wzięty do niewoli we wrześniu 1939, przetrzymywany w obozie w Ostaszkowie, rozstrzelany w Kalininie 27.04.1940.
Fot. NN, zbiory Ośrodka KARTA, udostępnił Bohdan Sokołowski