Zdjęcie

Sygnatura: WTC_048_25_1
1930, powiat błoński, Polska.
Mistrz kolarski powiatu błońskiego na rok 1930.
Fot. NN, zbiory Ośrodka Karta, udostępniło Warszawskie Towarzystwo Cyklistów (WTC).