Zdjęcie

Sygnatura: WTC_058_45_2
1898, brak miejsca.
H. Grenander ze Sztokholmu - mistrz úwiatowy jazdy sztucznej na lodzie , w tle drzewa.
Fot. NN, zbiory Oúrodka Karta, udostÍpni≥o Warszawskie Towarzystwo Cyklistůw (WTC).