Zdjęcie

Sygnatura: WTC_A_035
XIX wiek, brak miejsca.
Rysunek przedstawiający cyklistę.
Fot. NN, zbiory Ośrodka Karta, udostępniło Warszawskie Towarzystwo Cyklistów (WTC).