Kolekcje

Fotografia Wojciecha Druszcza
1988. Strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Fot. Wojciech Druszcz / Ośrodek KARTA

Wojciech Druszcz (ur. w 1947 roku) – fotograf. W 1966 roku, po ukończeniu szkoły średniej, podjął pracę asystenta fotoreportera z Centralnej Agencji Fotograficznej. W latach 70. był etatowym fotoreporterem “Głosu Pracy”, następnie “Sportowca”, “Literatury”, “Kultury” oraz “Magazynu Rodzinnego”. W drugiej połowie lat 80. podjął współpracę z Agence France Presse (AFP) - oficjalnie jako pracownik techniczny, faktycznie jako fotoreporter; kontynuował ją w latach 90., jako korespondent na terenach dawnego ZSRR. W 1992 roku został zastępcą kierownika działu fotograficznego "Magazynu Gazety Wyborczej", w 1997 przeszedł do "Rzeczpospolitej", a stamtąd do "Polityki", w której był kierownikiem działu foto. Wojciech Druszcz jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, Stowarzyszenia Autorów ZAIKS oraz Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. W 1977 roku zdobył wyróżnienie w najważniejszym międzynarodowym konkursie branżowym fotografów pracujących dla prasy - World Press Photo. Sam był wielokrotnie zapraszany do jury konkursów fotograficznych, w tym Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Prasowej (Grand Press Photo), organizowanego przez redakcję PRESS.Fotografie Wojciecha Druszcza są bardzo zróżnicowane pod względem tematycznym w związku ze współpracą fotografa z różnymi pismami, fotografowaniem w wielu krajach. Druszcz zajmował się fotografią społeczną, fotografował ludzi kultury, sportu i przełomowe wydarzenia polityczne w Polsce i krajach byłego ZSRR.

Fotografie Wojciecha Druszcza można obejrzeć w krótkich filmach: Wojciech Druszcz - fotografie i Niepodległa Litwa 1989-1991 Prezentują one wybrane zdjęcia fotografa wraz z fragmentami jego relacji biograficznej.

 

Sygnatura kolekcji: OK_0892