Zdjęcie

Sygnatura: OK_0893_0001_005
15.12.1981, Gdańsk, Polska.
Wprowadzenie stanu wojennego - żołnierze jednego z czołgów ustawionych pod Bramą Główną do Stoczni Gdańskiej im. Lenina, w której trwa strajk okupacyjny stoczniowców przeciwko wprowadzeniu stanu wojennego.
Fot. Leszek Pękalski, zbiory Ośrodka KARTA