Kolekcje

Fotografia Joanny Helander
Andrzej Wajda. Fot. Joanna Helander

Joanna Helander (ur. 1948) – fotografka, urodziła się i wychowała w Rudzie Śląskiej. Studiowała romanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie brała czynny udział w studenckich „wydarzeniach marcowych” w roku 1968. W tym samym roku została skazana na dziesięć miesięcy więzienia za protest przeciwko inwazji krajów Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Została zawieszona w prawach studenta i w 1971 roku wyemigrowała do Szwecji, gdzie blisko związała się z kręgami artystycznymi i intelektualnymi. W 1976 ukończyła studium fotografii w Göteborgu. Po pięciu latach na emigracji rozpoczęła swoje nieustające powroty do Polski, które stały się głównym źródłem inspiracji w jej pracy artystycznej. W latach 80. Helander stała się ambasadorką polskiej kultury niezależnej na zachodzie, tworzyła ją i promowała działalność polskich artystów opozycyjnych. W 1983 roku została Fotografem Roku w Szwecji. W 2001 roku Joanna Helander i Bo Person – szwedzki reżyser teatralny i filmowy – zostali odznaczeni przez ministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego dyplomem honorowym za promowanie kultury polskiej za granicą. W 2012 roku Helander została odznaczona Krzyżem Wolności i Solidarności przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.Dorobek fotograficzny Joanny Helander obejmuje m.in. fotoreportaże wykonane podczas przyjazdów do Polski w latach 70. i 80., głównie na Śląsku, ukazujące życie codzienne jego mieszkańców, uroczystości państwowe i komunistyczną propagandę. Joanna Helander znana jest także jako portrecistka ludzi kultury, m.in. Wisławy Szymborskiej, dokumentalistka Teatru Ósmego Dnia oraz działalności polskiej emigracji w Szwecji.

 

Sygnatura kolekcji: OK_0894

Filmy