Zdjęcie

Sygnatura: OK_0895_0004_001
12.12.1981, Gdańsk, Polska.
Stocznia Gdańska im. Lenina, sala BHP. Ostatnie posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" przed wprowadzeniem stanu wojennego. Z lewej siedzi Lech Wałęsa.
Fot. Anna Pietuszko, zbiory Ośrodka KARTA