Kolekcje

Fotografia Anny Pietuszko-Wdowińskiej
1989. Obrady Okrągłego Stołu. Fot. Anna Pietuszko-Wdowińska / Ośrodek KARTA

Anna Pietuszko-Wdowińska – fotografka, w latach 80. związana z podziemnymi wydawnictwami i organizacjami opozycyjnymi. Była redaktor naczelną Agencji Fotograficznej PAP i portalu Wirtualna Polska. Pracuje jako fotoedytorka prasowa oraz wykładowczyni fotografii prasowej i fotoreportażu w Wyższej Szkole Dziennikarstwa im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie. Została odznaczona przez Ministra Kultury orderem za krzewienie kultury niezależnej.

 

Sygnatura kolekcji: OK_0895