Zdjęcie

Sygnatura: OK_19-009
28.06.1981, Poznań, Polska.
Plac Mickiewicza - uroczystość odsłonięcia pomnika Ofiar Czerwca 1956. Na zdjęciu poczet sztandarowy złożony z kombatantów i więźniów obozu koncentracyjnego.
Fot. Zbigniew Trybek, zbiory Ośrodka KARTA