Kolekcje

Fotografia Stanisława Składanowskiego
1980. Strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Fot. Stanisław Składanowski / Ośrodek KARTA

Stanisław Skałdanowski urodził się w 1950 roku. W 1975 roku przystąpił do Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od 1988 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, od 2007 roku Prezesem Okręgu Gdańskiego ZPAF. Preferowane tematy: fotograficzne to: pejzaż, architektura, portret i reportaż. Stanisław Skałdanowski jest uczestnikiem i laureatem wielu wystaw i konkursów w kraju i za granicą. Kolekcja Stanisława Skałdanowskiego zawiera fotografie ze strajku w Stoczni Gdańskiej w sierpniu 1980 roku, niezależną manifestację i starcia z ZOMO w dniu 1 maja 2982 roku w Gdańsku, strajk stoczniowców w sierpniu 1988 roku w Gdańsku.

 

Sygnatura kolekcji: OK_0899