Kolekcje

Fotografia z kolekcji Jerzego Szota
1989, Kraków. Zdemontowany orzeł bez korony. Fot. Jerzy Szot / Ośrodek KARTA

Jerzy Szot - urodził się w 1954 roku w Krakowie. Absolwent tamtejszej Akademii Górniczo-Technicznej oraz Warsztatów Grafiki w Pracowni Wklęsłodruku na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jako fotoreporter pracował dla miesięcznika „List” (1984-1992), „Gazety Wyborczej” (1993-1998) oraz „Polityki” (od 2000), od roku 1993 także pracownik Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Dokumentował życie codzienne lat 80. oraz okres transformacji ustrojowej, często w jego absurdalnych przejawach. Wykonywał zdjęcia podczas pielgrzymek papieskich i uroczystości religijnych. Jest autorem portretów polskich noblistów -Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosza. W jego twórczości miejsce szczególne zajmuje fotografowanie rodzinnego Krakowa.

 

Sygnatua kolekcji: OK_0900