Zdjęcie

Sygnatura: GORKA_6
Sierpień 1980, Gdańsk, Polska.
Strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Ludzie klęczą przed stoczniową bramą, na której zawieszono portret Jana Pawła II i kwiaty.
Fot. Witold Górka, zbiory Ośrodka KARTA.