Zdjęcie

Sygnatura: OK_0905_0001_0114_018
Sierpień 1980, Gdańsk, Polska.
Strajk w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Na murze stoczni wiszą transparenty z hasłami: "Popierajcie postulaty, bo inaczej bez zapłaty", "Niech żyją wolne związki zawodowe", "Trzymajmy się razem", "My stoczniowcy się nie damy, bo kraj cały jest za nami!", "Wolność dla politycznych", "Strajk solidarnościowy trwa nadal", "Niech żyje sprawiedliwość".
Fot. Witold Górka, zbiory Ośrodka KARTA