Zdjęcie

Sygnatura: OK_0905_0003_139_002
Czerwiec 1981, Poznań, Polska.
Pacjenci i personel szpitala im. Franciszka Raszei witają kardynała Franciszka Macharskiego. Na frontonie budynku szpitala odsłonięto tablicę upamiętniającą ofiary Czerwca 1956.
Fot. Witold Górka, zbiory Ośrodka KARTA