Zdjęcie

Sygnatura: OK_0905_0006_0175_004
Wrzesień 1981, Gdańsk, Polska.
Hasła na murach Stoczni Gdańskiej im. Lenina: "Radio i telewizja własnością narodu!", "Precz z cenzurą!", namalowane podczas obrad I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ "Solidarność".
Fot. Witold Górka, zbiory Ośrodka KARTA