Zdjęcie

Sygnatura: OK_0906_0018_0001_003
Po 1990, Wrocław, Polska.
Pochód pierwszomajowy wyrusza z ul. Mazowieckiej.
Fot. Mieczysław Michalak, zbiory Ośrodka KARTA