Zdjęcie

Sygnatura: OK_0906_0020_0005_032
7.11.1988, Wrocław, Polska.
Happening Pomarańczowej Alternatywy na ulicy Świdnickiej – Czerwony Marsz Rewolucji. Uczestnicy z bagnetami.
Fot. Mieczysław Michalak, zbiory Ośrodka KARTA