Kolekcje

fotografia z kolekcji Studium Polski Podziemnej w Londynie
1940-1944, Warszawa. Malowanie znaku Polski Walczącej. Fot. NN / Studium Polski Podziemnej w Londynie

Studium Polski Podziemnej jest autonomiczną częścią Instytut Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Istnieje od 1947 roku. Prowadzi działalność archiwalną i naukową. Jego zbiory są podstawą do badań nad Polskim Państwem Podziemnym w czasach II wojny światowej. Zasób fotograficzny instytucji liczy 12 tysięcy zdjęć. Fotografie ze zbiorów SPP dokumentują m.in. Polskie Państwo Podziemne, jego władze cywilne i wojskowe, jednostki i działania Armii Krajowej, życie w okupowanym kraju, zwłaszcza w Warszawie. Fotografie ukazują także represje niemieckiego okupanta (egzekucje, pacyfikacje, wysiedlenia, m.in. Zamojszczyzny), obozy koncentracyjne, m.in. Majdanek, Oświęcim, powstanie warszawskie i warszawskie getto, zniszczenia na skutek działań zbrojnych, propagandę hitlerowską i antyhitlerowską.

Sygnatura kolekcji: OK_0914