Zdjęcie

Sygnatura: 15-10
8.05.1929, Polska.
Grupa żołnierzy 4 kompanii strzeleckiej z karabinami maszynowymi przed budynkiem koszar.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie