Zdjęcie

Sygnatura: IS_2010_ALB16_0025
1945-1946, Warszawa, Polska.
Widok zniszczonego wiaduktu kolei średnicowej. W głębi ocalałe kamienice przy ul. Czerwonego Krzyża, w tym dom Spółdzielni "Domostwo" mieszcący się pod numerem 11.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie