Zdjęcie

Sygnatura: IS_2010_ALB336_1004
Lato 1915, Piotrków.
Kapral Stanisław Tyrowicz przy aparacie stacyjnym Komendy Legionów Polskich.
Fot. Ignacy Junosza-Drewnowski, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. [album 336_Legiony Polskie]