Zdjęcie

Sygnatura: IS_2010_ALBB19_0081
1943, Bliski Wschód.
Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski przeprowadza inspekcję 10 Kompanii Mostowej. Od lewej stoją: dowódca 2 Korpusu Polskiego generał Władysław Anders, gen. Władysław Sikorski, dowódca 10 Batalionu Saperów podpułkownik Jerzy Sochocki.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [Album 10 Kompanii Mostowej II Korpusu, dedykowany w 1944 roku gen. Andersowi - B19]