Zdjęcie

Sygnatura: IS_2010_ALBB19_0083
1943-1944, brak miejsca.
Żołnierz przy radiostacji odbiorczej 10 Kompanii Mostowej.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [Album 10 Kompanii Mostowej II Korpusu, dedykowany w 1944 roku gen. Andersowi - B19]