Zdjęcie

Sygnatura: IS_2010_ALBB27_0063
25.09.1929, Wilno, Polska.
Nabożeństwo żałobne w kościele akademickim św. Jana przy prochach Joachima Lelewela. W mszy uczestniczy m.in. prezydent RP Ignacy Mościcki oraz wojewoda wileński Władysław Raczkiewicz.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [B27 - Album pamiątkowy obchodów 350-lecia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie przekazany IMPS przez Irenę Hryniewicz zgodnie z wolą męża mjr Leona Hrynkiewicza (album był ofiarowany jego siostrze)]