Zdjęcie

Sygnatura: IS_2010_ALBB27_0070
10.10.1929, Wilno, Polska.
Obchody 350-lecia istnienia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Odjazd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z Uniwersytetu.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [B27 - Album pamiątkowy obchodów 350-lecia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie przekazany IMPS przez Irenę Hryniewicz zgodnie z wolą męża mjr Leona Hrynkiewicza (album był ofiarowany jego siostrze)]