Zdjęcie

Sygnatura: IS_2010_ALBUMB17069
Październik 1933, Kraków, Polska.
Święto Kawalerii w Krakowie z okazji 250 rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej. Marszałek Józef Piłsudski (1. z lewej) i prezydent Ignacy Mościcki (1. z prawej) w drzwiach katedry wawelskiej. W głębi stoją premier Janusz Jędrzejewicz (w garniturze, między Marszałkiem i Prezydentem), szef kancelarii prezydenta RP Bronisław Hełczyński (1. z prawej na drugim stopniu schodów), gen. Jerzy Narbut-Łuczyński (w środku, zakłada czapkę), marszałek Senatu Władysław Raczkiewicz (po lewej obok księdza).
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [album B17]