Zdjęcie

Sygnatura: IS_2010_SZ32_0006
Lata 40., Londyn, Anglia, Wielka Brytania.
Na zdjęciu od lewej: prezydent Władysław Raczkiewicz, NN, gen. Władysław Anders.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie