Zdjęcie

Sygnatura: IS_2010_SZ41_0033
21.08.1944, Pruszków, Generalne Gubernatorstwo.
Biskup Antoni Szlagowski (3. od lewej) odwiedza ewakuowanych mieszkańców Warszawy w obozie przejściowym w Pruszkowie.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [szuflada 41]