Zdjęcie

Sygnatura: IS_2010_T186_0094
11.11.1937, Warszawa, Polska.
XIV Promocja kawalerzystów na Zamku Królewskim. Od prawej: podporucznik Walerian Walerian Minor z 11 Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza i podporucznik Zygmunt Nowiński z 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. Pułkownika Bolesława Mościckiego przed Prezydentem RP Ignacym Mościckim. Za prezydentem Generalny Inspektor Sił Zbrojnych marszałek Edward Rydz-Śmigły, wiceminister spraw wojskowych generał Aleksander Litwinowicz, zastępca wiceministra spraw wojskowych generał Bronisław Regulski, szef Departamentu Artylerii Ministerstwa Spraw Wojskowych Leopold Cehak. Za nimi m.in: adiutant marszałka Rydza-Śmigłego rotmistrz Edward Mańkowski, zastępca Szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Zygmunt Skowroński.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [teczka 186]