Zdjęcie

Sygnatura: IS_2010_T99_0020
1927, Sydney, Australia.
Recital Ignacego Paderewskiego w Town Hall.
Fot. Arthur Aitken, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie.