Zdjęcie

Sygnatura: IS_2010_TECZ102_006
20.06.1944, Watykan.
Przed audiencją u papieża Piusa XII. Pierwszy rząd od lewej: NN, płk Szymański (w amerykańskim mundurze), ambasador przy Stolicy Apostolskiej Kazimierz Papée, generał Władysław Anders, biskup polowy Józef Gawlina, podpułkowinik Kończyc, radca Bronowski. W drugim rzędzie trzeci od lewej por. Ludwik Łubieński, red. Fajans, por. Lubomirski, ppłk Bąkiewicz, ks. prał. Walerian Meysztowicz. W trzecim rzędzie od lewej st. wachm. Rozum, kpr. podch. Bystrzycki, czwarty - sierż. Bugajski, sierż. Pawlak, NN, plut. Lebiedziewicz.
(pieczatka: Pontificia G.Felici, Roma, Via Babuino, 75)
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie