Zdjęcie

Sygnatura: IS_2010_TECZ11_1026
1-3.04.1935, Warszawa, Polska.
Oficjalna wizyta Lorda Tajnej Pieczęci Wielkiej Brytanii Anthony’ego Edena w Polsce. Śniadanie w Ambasadzie Wielkiej Brytanii. Stoją od lewej: hrabia Józef Potocki, minister Anthony Eden, minister Józef Beck, wiceminister Jan Szembek, ambasador RP W Wielkiej Brytanii Edward Raczyński, sekretarz Aveling. Siedzą od lewej: księżna Czetwertyńska, NN, Jadwiga Beck, pani Dębicka.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie [teczka 133 – dyplomaci; fotografie przesłane przez siostrzeńca Jana Szembeka K. Mycielskiego z Johanesburga]