Zdjęcie

Sygnatura: IS_2010_TECZ181_1004
1930, Kołomyja, woj. stanisławowskie, Polska.
Delegacja oficerów rumuńskich z wizytą w 49 Pułku Piechoty.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie