Zdjęcie

Sygnatura: IS_2010_TECZ182_1001
1938, Kowel, Wołyń, Polska.
Kardynał August Hlond przed gimnazjum na ulicy Królowej Bony, czwarty od lewej stoi mjr E. Iwaszkiewicz.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie