Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM_175_021
06.10.1933, Kraków, Polska.
Święto Jazdy Polskiej w 250 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Na trybunie honorowej siedzą: Aleksandra Piłsudska i prezydent Ignacy Mościcki.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie