Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM_175_033
06.10.1933, Kraków, Polska.
Święto Jazdy Polskiej w 250 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Stoją od lewej: gen. Aleksander Osiński, gen. Leon Berbecki, Marszałek Józef Piłsudski, gen. Mieczysław Norwid-Neugebauer, gen. Juliusz Rómmel, gen. Kazimierz Fabrycy, gen. Felicjan Sławoj-Składkowski.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie