Zdjęcie

Sygnatura: IS_2011_ALBUM_175_035
06.10.1933, Kraków, Polska.
Święto Jazdy Polskiej w 250 rocznicę Odsieczy Wiedeńskiej. Stoją od lewej: gen. Janusz Gąsiorowski, płk Władysław Belina-Prażmowski (w cywilnym ubraniu), płk Stefan Hanka-Kulesza, płk Władysław Anders, płk Ludwik Kmicic-Skrzyński, płk Zygmunt Piasecki, gen. Stanisław Grzmot-Skotnicki, gen. Sergiusz Zahorski, płk Juliusz Kleeberg (zasłonięty), płk Roman Abraham, Marszałek Józef Piłsudski, NN, płk Eugeniusz Jasiewicz, gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski, płk Jan Karcz, płk Rudolf Dreszer, NN, płk Piotr Skuratowicz.
Fot. NN, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie